Odcinki


Rejestrowanie w systemie i panel informacyjny:

Nadawanie uprawnień użytkownikom danego przedsiębiorstwa, zarządzanie subkontami:

Zakup usług i zawieranie zobowiązań:

Planowanie i zarządzanie wirtualną numeracją telefoniczną:

Przekierowywania numeracji, hibernacja numerów:

Taryfikacja i cenniki usług i sprzętu:

Fakturowanie i system płatności:

Statystyki i raportowanie:

Zgłoszenia serwisowe i reklamacyjne:

Elastyczność systemu, modelowanie i konfiguracja na własne potrzeby: